Archiwum

Posts Tagged ‘mnozenie’

Mnożenie macierzy mod 26

1 stycznia 2011 2 Komentarze
//mnozenie macierzy 2x2 MODULO 26
#include <iostream>
using namespace std;

void macierzMOD26()
{
   int tA[4];
   int tB[4];
   int tC[4];

   cout<<"podaj macierz A :"<<endl;
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
       cout<<i+1<<" = ";
       cin>>tA[i];
   }

   cout<<"podaj macierz B :"<<endl;
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
       cout<<i+1<<" = ";
       cin>>tB[i];
   }

   tC[0]=((tA[0]*tB[0])+(tA[1]*tB[2]))%26; 
   tC[1]=((tA[0]*tB[1])+(tA[1]*tB[3]))%26;
   tC[2]=((tA[2]*tB[0])+(tA[3]*tB[2]))%26;
   tC[3]=((tA[2]*tB[1])+(tA[3]*tB[3]))%26;

   cout<<"\nAxB =";
   for(int i=0; i<4; i++)
   {
       if((i%2)==0){
       cout<<endl;
       }

       cout<<tC[i]<<"\t";
   }cout<<endl;
}

int main (void)
{
   macierzMOD26();
   system("pause");
   return 0;
   }